De hel op aarde…over depressie

Anna Beeftink psychologie: depressie

Ik had een aardige man in de (toen nog tandartsen) praktijk, altijd vrolijk, altijd grapjes. Een verademing tussen alle bange mensen door. Een modelpatiënt, nooit klachten, hij bracht zelfs een taartje mee nadat we een uitgebreide behandeling tot een goed einde hadden gebracht, En opeens… was hij dood. Zelfdoding vanwege een depressie hoorde ik later van zijn familie. Ik kon het toen niet begrijpen, zo’n vrolijke man… al die grapjes. Inmiddels weet ik dat humor…

een manier kan zijn om mensen op afstand te houden en herken ik achter een vrolijke façade depressie in de ogen.

Depressie

Is het overdreven een depressie de hel op aarde te noemen? Nee, geenszins, degenen die er onder lijden zullen het met mij eens zijn. Een depressie is niet zomaar even een mindere stemming, het is een ernstige aandoening met een hoog sterftecijfer, waar vooral de totale uitzichtloosheid op een aangenamer leven debet aan is.

Klachten

Wie aan een depressie lijdt heeft niet alleen een sombere stemming, depressie behelst een veelvoud van klachten die zich met name op 3 terreinen uiten.

1 Stemmingsproblemen. De stemming is somber, het initiatief verdwijnt. De persoon in kwestie kan zich niet zetten tot dingen die hij normaal gesproken graag doet. Hobby’s blijven liggen, contacten verwateren. Niets is meer leuk en niets is meer de moeite waard, alles lijkt totaal zinloos, het eigen leven lijkt totaal zinloos.

2 Eetproblemen. Mensen met een depressie hebben geen normaal eetpatroon (meer). Ze eten te veel of te weinig en vallen daardoor onbedoeld af of komen aan. Door dit eetpatroon wordt hun conditie vaak ook slechter, en daarmee hun weerstand om met de depressie om te kunnen gaan.

3 Slaapproblemen. Mensen met een depressie hebben een verstoorde slaap. Meestal voelen ze zich aan het eind van de dag wat beter en kunnen ze niet in slaap komen. Aan het begin van de dag hebben zij veel moeite uit bed te komen, of ze blijven, als het enigszins mogelijk is, een hele dag in bed.

Negatieve spiraal

Door deze bijkomende problemen naast de slechte stemming, loopt degene die aan een depressie lijdt gemakkelijk de kans in een negatieve spiraal terecht te komen. Minder weerstand, zich nog beroerder voelen, nog minder vrienden zien, minder afleiding, zich vaker afzonderen. Bovendien zijn geestelijke aandoeningen helaas nog omgeven door schaamte. Iemand die een blindedarmontsteking heeft schaamt zich niet dat te melden, iemand met een depressie vaak wel.

Hulp

Wat te doen? Zelf het initiatief nemen zich aan de haren uit het moeras te trekken lukt niet meer, elk eigen initiatief is immers verdwenen. De mensen om hem heen zullen dat moeten doen. Moeilijk, want degene met een depressie zondert zich vaak af, door mensen bewust of onbewust te ontlopen. Toch is bij een echte depressie professionele hulp noodzakelijk, vooral als er al signalen zijn van mogelijke zelfdoding, deze moeten altijd serieus genomen worden.

Zelfhulp

Naast de echte depressie, bestaan er vele soorten van een mindere stemming waar je wél zelf iets aan kunt doen. Lijken je klachten op een depressie, maar zijn ze allemaal wat milder, dan zijn er nog mogelijkheden er uit te komen. Het probleem is echter dat, zodra je midden in een wat minder episode zit, je deze mogelijkheden niet meer ziet. Je moet het vóór zijn, je moet het dak repareren als het droog is!

Hoe werkt het

Dat werkt als volgt. Als je van jezelf weet dat je vatbaar bent voor sombere perioden, heb je een slecht geheugen voor je blije perioden. Je zult een geheugensteun moeten maken op de tijdstippen dat het wél goed met je gaat, in de vorm van een lijst of kaartjes met daarop alle zaken waar je plezier aan beleeft en/of waar je energie van krijgt. Vooral de zaken waarvoor je in actie moet komen zijn uitstekend. Actie doorbreekt de negatieve spiraal waarin je maar al te gemakkelijk in terecht komt. Bijvoorbeeld een rondje joggen, fietsen, naar het zwembad, iets creatiefs gaan doen, ergens koffie gaan drinken.

Driemaal daags bij een sombere bui

Zorg voor voldoende keuzemogelijkheden en minimale kans op mislukking.  Een lijst met activiteiten die alléén samen met anderen kunnen worden uitgevoerd is niet handig. Al die anderen zijn immers nét niet beschikbaar op het moment dat jij je rot voelt en dat maakt de stemming alleen maar minder. Het opstellen van een dergelijke lijst werkt op twee manieren: ten eerste kan je tijdens een sombere periode bewust actie ondernemen om iets aan de somberheid te doen, ten tweede focust de lijst je op plezierige activiteiten en herinnert je er aan dat deze er ook zijn.

 

 

Vind je deze blog interessant? Dan graag delen!