De lieve vrede bewaren

De lieve vrede bewaren, Anna Beeftink

De lieve vrede bewaren, een oud gezegde. Maar is die vrede wel zo lief? Wat betekent het en wat doet het met je?

De lieve vrede bewaren, wat is het en hoe doe je het?

De lieve vrede bewaren betekent net doen alsof er niets aan de hand is wanneer er een conflict is ontstaan, je probeert het conflict te negeren. Maar wat is een conflict eigenlijk, net zoiets als  een meningsverschil?  Bij een meningsverschil heb je een opvatting of wens die tegen de opvattingen of belangen van een ander ingaat. Door erover te praten kun je tot een compromis of oplossing komen. Een meningsverschil kan, als het niet uitgepraat wordt, leiden tot een conflict. Bij een conflict gaat het niet meer alleen om de inhoud van het probleem, maar ook over persoonseigenschappen.

Waarom?

Waarom zou je, als er een conflict is ontstaan, de lieve vrede willen bewaren? Verschillende gevoelens en overwegingen maken dat je niet de confrontatie aangaat. Angst is een van de belangrijkste, maar ook schuldgevoel en schaamte kunnen een rol spelen. Vaak zijn ze als mechanisme aangeleerd om ervoor te zorgen dat je je eigen belangen niet kenbaar maakt. ‘Bij ons is nooit iets aan de hand’. De vuile was mag niet worden buiten gehangen.

Door te doen alsof er niets aan de hand is, verdwijnt het conflict echter niet. Vermijden en niets zeggen lijken goed op korte termijn, maar de spanning bouwt daardoor juist op en op een gegeven moment ontploft de situatie. Het niet-benoemde conflict wordt een olifant in de kamer. Irritaties om niks, stress  en op eieren lopen zijn het gevolg.

Wat doet het met je?

Net doen alsof er niets aan de hand is wanneer er een conflict is ontstaan, kan verschillende kwalijke gevolgen voor jezelf hebben.

1 Je neemt jezelf niet serieus. Als jij het al niet doet, wie dan wél? Anderen leren hiervan dat zij niet naar jou hoeven te luisteren omdat je niet belangrijk bent

2 Je laat je grenzen overschrijden. In de voorgaande blog is dit besproken

3 Omdat je niet oefent met conflicten om te gaan, word je er steeds minder bedreven in en mogelijk word je er ook steeds angstiger voor

4 Je honoreert je gevoel niet, hetgeen betekent dat je steeds slechter naar je eigen gevoel leert luisteren en in het ergste geval leidt je ingehouden boosheid tot depressie.

Hoe kun je omgaan met conflicten?

Er zijn verschillende tactieken om met conflicten om te gaan. Je kunt oorlog gaan voeren met degene met wie je het conflict hebt, om hem of haar de mond te snoeren. Een actie die op korte termijn resultaat heeft maar de relatie schaadt. Je kunt ook het conflict benoemen en bespreekbaar maken, een optie die het best werkt om de relatie goed te houden. Maar moet elk meningsverschil wel uitlopen op een conflict? Handiger is het van tevoren te bedenken waarom het zoveel met je doet. Vooral als het je vaak overkomt is het handig je af te vragen hoe het zit met je frustratietolerantie.

Frustratietolerantie

Frustratietolerantie is een woord dat onder psychologen nogal eens wordt gebezigd. Het betekent om kunnen gaan met alles wat niet loopt zoals jíj het wil. De een kan dit beter dan de ander, heeft een hogere frustratietolerantie. Het is een deels aangeboren, deels aangeleerde eigenschap. In een zo dicht bevolkte wereld als de huidige, is het handig veel frustratie te kunnen verdragen. Echte frustratietolerantie betekent dat je een ander veel ruimte geeft om voor zichzelf te handelen zonder dat het jouw grenzen schaadt, je maakt niet van elk gedrag een probleem, niet van elke mug een olifant.

Accepteren en oplossen

De lieve vrede bewaren betekent echter niet per definitie dat je een hoge frustratietolerantie bezit. Veel vaker betekent het dat je doet alsof en dat heeft de genoemde nadelige gevolgen voor jezelf. Je lijdt eronder. Vreemd genoeg ben je bij een conflict veel meer bezig met het lijden van de ander dan dat van jezelf. Jij hebt uiteraard gelijk! De ander moet aan de hoogste boom worden opgeknoopt! Helaas, als dat je zou lukken was het al lang gelukt voordat het uit de hand liep. Wat er nu moet gebeuren is dat je je weer op je eigen lijden concentreert en dat zo beperkt mogelijk houdt.

Dat betekent dat je moet accepteren dat je niet meer op de man speelt, maar op de bal. Terug naar de inhoud van het conflict, de persoon erbuiten laten. Enige frustratie wellicht, omdat je de ander niks meer gunt, maar dat is beter dan het verlengen van je eigen lijden.

Vind je deze blog interessant? Dan graag delen!