Psychische stoornissen in de film deel 3: ontwikkelingsstoornissen zoals Tourette, autisme en ADHD

psychische stoornissen in de film. Tourette, ADHD, stotteren

Nu het vakantietijd is, nog maar een blogje over de films met psychologische diepgang. Tegenwoordig wordt al snel een stempel op een kind gedrukt als het even iets anders is dan anderen. Aan de ene kant is dat goed, er is een diagnose en er is wellicht een mogelijkheid tot behandelen. Aan de andere kant zet het geven van een diagnose het kind nog meer apart van anderen, het kan stigmatiserend werken. Welke films geven een goed beeld van een ontwikkelingsstoornis en zijn bovendien het aankijken waard?

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Bij een ontwikkelingsstoornis is er iets niet helemaal goed gegaan bij het opgroeien van een kind. Als dit ‘anders zijn’ lijden veroorzaakt bij het kind en/of zijn dagelijks leven beïnvloedt en de normale ontwikkeling belemmert, is er sprake van een stoornis. Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn stotteren, autisme, maar ook ADHD, een beperkte verstandelijke ontwikkeling en Tourette. De oorzaak van een ontwikkelingsstoornis is lang niet altijd bekend. Dat hoeft echter geen probleem te zijn voor de therapie. Bovendien groeien kinderen er in sommige gevallen vanzelf overheen. Onderstaand volgen 6 films die een goed beeld geven over een ontwikkelingsstoornis.

1 Extremely loud and incredibly close (2011) autisme

Een film die speelt na 9/11 en gaat over het leven van een autistisch jongetje. Hij zoekt naar de betekenis van de dood van zijn vader. De film laat zien dat het beeld dat van autisme bestaat (zoals iemand niet aankijken, geen sociale contacten hebben) lang niet altijd klopt. Kinderen met een autistische stoornis hebben moeite de wereld om zich heen te begrijpen. Dat heeft niets te maken met domheid (sommige autistische kinderen zijn buitengewoon slim) maar veel meer met een niet passen in de maatschappij. Omdat een autistisch kind meestal heel goed aanvoelt dat er een mismatch is, ontwikkelt hij of zij  vaak een ijzeren doorzettingsvermogen en allerlei eigen manieren om de wereld om zich heen tóch te begrijpen.

2 My Name Is Khan (2010) autisme spectrum stoornis

In deze film is heel goed te zien dat mensen met een autisme spectrum stoornis taal vaak letterlijk nemen. Daarom begrijpen ze woordgrapjes meestal niet.

Omdat Rizwan Khan een briefje van zijn vrouw letterlijk interpreteert wordt het zijn missie persoonlijk een boodschap aan de president van Amerika af te leveren. De boodschap houdt in dat Kahn geen terrorist is. Hij beseft echter niet welke indruk hij hiermee wekt. In deze film zien we wederom de onverzettelijkheid van mensen met autisme om de wereld om zich heen te begrijpen.

3 Phoebe in Wonderland (2008) Tourette syndroom

Deze film laat prachtig zien dat het vaak heel moeilijk is om een kind te vangen in één diagnose. Ook zie je welke impact een stoornis heeft op een gezin en vooral op broertjes of zusjes die vaak terecht vinden dat het ‘bijzondere’ kind teveel aandacht krijgt. Tourette (voluit het syndroom van Gilles de la Tourette) is een zogeheten tic stoornis. Mensen die er aan lijden hebben diverse motorische en vocale tics. Dat kan zich uiten in ongewild vreemde bewegingen maken,  spugen, schelden of vloeken. Anderen denken vaak dat de persoon in kwestie dronken is. Daarnaast heeft Phoebe ook nog een dwangstoornis (OCD, obsessief compulsieve stoornis), die zich bij haar uit in het uitvoeren van allerlei rituelen.

4 Front of the class (2008) Tourette syndroom

Wat deze film vooral realistisch maakt is dat ouders, leraren en anderen de schuld krijgen van de aandoening van de hoofdpersoon Brad. In het dagelijks leven helaas niet ongewoon. Mensen staan snel klaar met een oordeel en dubbelsnel met een foutief oordeel. De film laat verder zien hoe hulp uit een onverwachte hoek kan komen en hoe je, ondanks een handicap, toch een goed bestaan kunt opbouwen.

5 The Kings speech (2010) stotteren

Een film over George VI (Colin Firth) die moet leren omgaan met zijn stotterprobleem als hij koning van Engeland wordt. De film geeft met name een goed beeld van een geslaagde therapie.

6 I am Sam (2001) verstandelijke beperking

Vader Sam (Sean Penn) probeert de voogdij over zijn dochter te krijgen. Dit ondanks het feit dat hij zelf de verstandelijke capaciteiten van een 7-jarige heeft. Op een gegeven moment streeft zijn dochter hem zelfs voorbij en begint ze onder te presteren, uit loyaliteit naar haar vader.

Meer lezen over autisme? Lees de blog: Help, mijn man is autist

Vind je deze blog interessant? Dan graag delen!