Ik ben toch zó tevreden met mezelf!

tevreden met jezelf

Ik ben tevreden met mezelf. Is het arrogant om dat te zeggen? Mag je wel tevreden zijn met jezelf of kan het altijd meer en/of beter? Is het gemakzuchtig om tevreden te zijn met jezelf? Is het ergens goed voor?

Wat is tevreden zijn met jezelf

Tevredenheid met jezelf is het ultieme gevoel dat je hebt bereikt wat je wilt en kunt, dat je je capaciteiten ten volle kunt benutten of hebt benut en dat er meer dan genoeg ruimte is je kennis en capaciteiten met anderen te delen. Tevreden zijn is hebben wat je wilt, maar ook willen wat je hebt.

Wat is tevredenheid niet

Tevredenheid is niet hetzelfde als geluk hebben, het is veel meer dan dat. Geluk hebben komt kortstondig en zonder er iets voor te doen. Geluk hebben gaat vaak gepaard met ‘als…dan-denken’. ‘Als ik de honderdduizend win, dan ben ik tevreden’. Helaas blijkt in deze gevallen het bezit van de zaak het eind van het vermaak te zijn. Geluk is afhankelijk van de situatie, van allerlei factoren buiten jezelf die je niet kunt beïnvloeden. Tevredenheid is een gemoedstoestand die alleen afhankelijk is van jouw houding ten opzichte van de werkelijkheid. Die bovendien volledig is te sturen zodra je je ervan bewust bent. Sommigen denken dat tevredenheid hetzelfde is als luiheid, maar daar heeft het weinig mee te maken. Mensen die zich niet hebben ingezet om iets te bereiken en toch ‘alles’ hebben, zijn vaak ontevreden of zelfs depressief. Dan is het nog maar een kleine stap om naar middelen te grijpen die de pijn van het onvervulde leven verzachten.

De omgeving of ikzelf

Ontevreden mensen maken de omgeving verantwoordelijk voor hun gemoedstoestand. De omgeving moet zich aanpassen, niet zijzelf. Helaas, daar kun je lang op wachten en je blijft verbitterd achter.

Het zijn dan ook niet de omstandigheden die je tevredenheid brengen, maar je instelling ten opzichte van die omstandigheden. Dat geeft jou de controle en een geluksgevoel dat veel gelijkmatiger maar ook langduriger is dan een geluksmoment van buitenaf. Je bent dan tevreden met de situatie als geheel, en zelfs met wisselingen in die situatie:

Waarom zou je tevreden zijn met jezelf

Tevreden zijn met je zelf is cruciaal voor je levensgeluk. Het kleurt alles wat je meemaakt in je leven. Ben je ontevreden, jaloers, verbitterd misschien zelfs, dan straal je dat uit en anderen houden daar niet van. Het werkt afstotend. Iedereen houdt van positieve energie, het werkt als een magneet. Iemand die blij is, tevreden, vrolijk en opgewekt is, trekt mensen aan. Mensen hebben al genoeg sores van zichzelf, ze gaan die van jou niet opzoeken.

Stappen naar tevredenheid

Hoe tevreden je bent met jezelf hangt af van de verwachtingen die je van je leven hebt en de doelen die je jezelf stelt. Om te beginnen met je verwachtingen: als je verwacht dat iedereen gelijke kansen krijgt, iedereen overal recht op heeft en iedereen hetzelfde behandeld wordt, steven je regelrecht op ontevredenheid af. De wereld is niet rechtvaardig, deal with it.

Verwachtingen over jezelf zijn een belangrijk sturend gegeven. Zowel de verwachting ‘bij mij mislukt alles’ als de verwachting ‘ik kan alles’ zal bijgesteld moeten worden wil je tevreden worden. Voor echte tevredenheid is realistische ambitie en stapsgewijze realisatie noodzakelijk.

Realistische ambitie en doelen.

Om voor jezelf een realistische ambitie te stellen, moet je nagaan wat je sterke en zwakke punten zijn. Er zijn veel manieren om je eigen capaciteiten te ontdekken als je ze niet helder voor ogen hebt. Sommigen hebben het geluk al op heel jonge leeftijd te weten wat ze willen, anderen moeten lang zoeken. Online zijn er allerlei tests te vinden, bijvoorbeeld beroepskeuzetests, loopbaan assessments, ontwikkelingsassessments en capaciteitentests. Al deze tests vertellen echter weinig over jezelf. Een zelfgemaakt moodboard of visionboard doet dat des te meer.

Doelen

Weten wat je kan is stap 1, weten wat je wilt een minstens zo belangrijke stap 2. Als je jezelf geen doelen stelt, zal je nooit iets bereiken, je hebt namelijk geen idee waar je naartoe wilt. Het moeilijke van doelen stellen is dat je grenzen moet aanbrengen, niet alle opties liggen meer open. Wil je ‘alles open laten’ dan kom je nergens.

Inzet

Zodra je weet wat je capaciteiten zijn, is het aan de orde hoe je ze gaat inzetten en hoe groot je inzet is. Vind je dat de mogelijkheden je moeten komen aanwaaien of heb je juist een grote frustratietolerantie en geef je bij de eerste kleine tegenslag niet op. Het laatste zal je helpen je dromen te verwezenlijken. Ook speelt je moraal een rol. Voel je je verantwoordelijk voor je eigen leven, voor je eigen geluk?

Leren tevreden te zijn

Als je in je jeugd hebt aangeleerd dat je niet je eigen pad mocht volgen, heb je een achterstand op te lossen. Leren tevreden te zijn gaat om investeren in jezelf, in je kennis en je vaardigheden. En vervolgens te blijven investeren, stilstand is achteruitgang, de tevredenheid neemt af.

Vind je deze blog interessant? Dan graag delen!